Homepage

Weerlegging van de twijfel dat de Geleerden Yahyaa al-Hadjoerie hebben ontmoet

 

Vraag:

Hoe weerleggen wij sommige volgers van al-Hadjoerie die het recente bezoek van al-Hadjoerie aan de Geleerden gebruiken als bewijs, zeggende: hoe kan al-Hadjoerie een innoveerder zijn en (toch) zitten zij met hem? En zitten al-Fawzaan en de Moeftie met innoveerders?

 

Shaykh Aboel-‘Abbaas ‘Aadil Mansoor:

Weten al-Fawzaan en de Moeftie over hem wat de andere geleerden weten over hem? Degenen die zijn fouten hebben verduidelijkt en aangetoond? Het argumenteren hiermee (dit proberen te gebruiken als bewijs) is argumenteren zonder bewijs. Zelfs bepaalde arrogante fanatiekelingen van hem uit Algerije bevestigen, wanneer men hen vertelt dat hij (al-Hadjoerie) de kopstukken en arrogante personen van de innoveerders (verwijzend naar al-Ma’ribie en al-Halabie) heeft ontmoet. Zij zeggen (als antwoord) dat zijn ontvangst van de arrogante innoveerders die hem komen bezoeken of condoleren of ontmoeten, niet noodzakelijk betekent dat hij een verzoening met hen heeft aangekondigd of dat hij tevreden is met waar zij zich op bevinden, enz.

 

Dus indien zijn ontvangst van de kopstukken van de innoveerders niet noodzakelijkerwijs betekent dat hij samenwerkt met hen, hen accepteert en dat zij tevreden zijn met hem, hoe kan dan hetzelfde bezoek (van al-Hadjoerie) aan de geleerden van de Soennah als bewijs gebruikt worden dat zij (de geleerden) hem beschouwen als zijnde op een juist pad? Ofwel behoort dit tot contradictie en verwarring, ofwel is het bezoek van een persoon aan een bepaalde geleerde en zijn ontvangst van hem een bewijs dat hij (de geleerde) hem als betrouwbaar beschouwt en hem aanprijst. Dus dan beschouwen wij zijn ontvangst van iedereen die hem bezoekt – waaronder de kopstukken in dwaling – of hem ontmoet of naar hem is gekomen, met hem heeft gezeten en met hem heeft gesproken – ook al is deze ontmoeting en zitting in San’aa of in ar-Riyaad – [onderbreking in audio…]. Dus zijn ontvangst van al deze mensen waarvan hun dwaling bekend is en terwijl hijzelf over hen in het specifiek gesproken heeft, wordt daarna niet als aanprijzing gezien voor hen. Dus hoe kunnen jullie de ontvangst (van al-Hadjoerie) door de geleerden die niet weten over hem wat de andere geleerden weten, beschouwen als bewijs en aanprijzing (van die geleerden voor al-Hadjoerie)? In feite, de vraagsteller heeft geen Shoebhah (twijfel) vermeld! Want tot de twijfels behoort datgene wat beschouwd wordt als (een echte) twijfel en onduidelijk is, en dus een blootstelling en verduidelijking nodig heeft. Maar wat betreft dit soort daden…

 

En hoe mooi is datgene waarmee ‘Omar bin ‘Abdil-‘Aziez de Khawaaridj heeft gedebatteerd, zoals al-Haafidh ibn ‘Abdil-Barr (rahimahollaah) dit heeft overgeleverd in zijn boek “Djaami’ bayaan al-‘ilm wa fadlihi” met een overleveringsketen die geen probleem bevat inshaa-al-Laah. Dus hij (‘Omar bin ‘Abdil-‘Aziez) zei tegen hen, toen zij hem van hem vroegen: “Zolang jij je houdt aan rechtvaardigheid en je op een goede weg bevindt, dan zullen wij (nog steeds) niet accepteren van jou totdat je jouw familie, de Oemawiyyien die jou voorgegaan zijn in het regeren, vervloekt. Omdat jij hun weg bent tegengegaan. Dus omdat jij hun weg bent tegengegaan, is het verplicht voor jou om jezelf vrij te verklaren van hen en dat je hen vervloekt. Anders zullen wij ons vrij verklaren van jou.” Dus zei hij (‘Omar ibn ‘Abdil-‘Aziez) tegen hen: “Ik vraag jullie, is de religie van Allaah één of twee of drie?” Zij zeiden, “De religie van Allaah is één.” Daarna zei hij, “Goed,” en daarna bracht hij voorbeelden voor hen waarvan het vermelden een lange tijd zal innemen nu. En het debat was lang.

 

Hij zei tegen hen, “Hebben jullie de mogelijkheid om die-en-die en die-en-die te excuseren terwijl zij beiden verschillen in hun politiek…” totdat hij een aantal sektes van de Khawaaridj vermeldde zoals de volgers van Naafi’ bin al-Azraq en anderen. Dus zei hij tegen hen, “Zij kwamen naar jullie in al-Koefah, en onderweg hebben zij al-Khabbaab bin al-Arat (de Metgezel) vermoord en hebben zij de maag van zijn slavin opengescheurd. En ze zijn ook binnengegaan bij de kinderen van die-en-die en hebben hun mannen en vrouwen gedood en hun kinderen geplaatst in potten met kokend water. En zij zijn binnengegaan bij die-en-die en ze gingen verder totdat ze bij jullie kwamen, oftewel: een andere sekte van de sekten van de Khawaaridj in die-en-die plaats. En die andere sekte zag het niet als toegestaan om dit bloed te vergieten, en ze hebben zoiets niet verricht. Mogen deze twee sekten elkaar excuseren (om de verschillen in hun weg)?” Zij zeiden, “Ja.” Hij zei, “En mogen jullie tevreden zijn met de twee sektes terwijl zij verschillen in hun politiek en de weg die bewandeld wordt door beide groepen?” Zij zeiden, “Ja.” Hij zei, “Sobhanallaah! Zij hebben de mogelijkheid om zichzelf niet vrij te verklaren van elkaar, terwijl zij verschillen in hun standpunt jegens het bloed en het vergieten ervan? En jullie mogen beide partijen als bondgenoot te nemen ondanks de verschillen in hun weg? En ik heb niet de mogelijkheid om mezelf niet vrij te verklaren van mijn familie terwijl ik verschil met hen in het pad (die zij bewandelen)? Voorwaar, de religie van Allaah is één.”

 

Dus, (waar het om gaat:) ofwel is de ontvangst [van al-Hadjoerie] door al-Fawzaan, de Moeftie en al-‘Abbaad – moge Allaah hen success schenken en de Islaam en de Moslims profijt brengen door hen – een aanprijzing van hem en een weerlegging van de woorden van degenen die over hem gesproken hebben en de bewijzen tegen hem hebben gevestigd en verduidelijkt hebben wat hij heeft van fouten. In dit geval zeggen wij dat het ook zo dient te zijn voor al-Hadjoerie’s ontvangst van deze (innoveerders, al-Ma’ribie en al-Halabie). En indien ze zeggen, “Nee, zijn ontvangst van Aboe al-Hasan en anderen betekent niet noodzakelijk dat hij hen prijst of dat hij terugneemt dat hij hen tot innoveerders en dwalenden heeft verklaart of alles wat hij over hen gezegd heeft in zijn cassettes.” Dan zeggen wij, evenzo is het niet noodzakelijk (in het andere geval, dat de geleerden hem prijzen), dit met het verschil dat hij (al-Hadjoerie) hun innovaties goed kent, hij verklaarde hen tot innoveerders bij hun namen en sprak uitvoerig over hen voor ongeveer 12 jaar, zowel hij als zijn studenten. Wat betreft al-Fawzaan en de Moeftie, kennen zij beiden betreffende al-Hadjoerie wat zij beschouwen als innovatie?

 

Dit is een kwestie, en dit is duidelijk. De religie van Allaah is één, dus vrees Allaah. En de tweede zaak is dat Shaykh al-Fawzaan gevraagd werd in een plaats – ik kan me niet herinneren, in het verleden of recent – ik heb een audiofragment gehoord die sommige broeders voor mij hebben afgespeeld waarin hij zei, “Wij kennen niet iedereen die wij salaam geven en die wij ontmoeten. Eenieder die komt om salaam te geven aan ons, wij geven salaam aan hem.” En Allaah weet het beste.

Bron: https://app.box.com/s/eztowhf63qpgesq1yjt7